Byggestyring og tilsyn 2017-09-21T22:24:48+00:00

Byggestyring og tilsyn

God styring af byggeprojekter er altafgørende for, at byggeriet udføres korrekt og inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, der er sat. Vi har mangeårig erfaring med netop at koordinere byggeprojekter – store som små – og sikre, at byggeriet bliver udført til tiden, efter forskriften og inden for budgettet.

Vi kender de typiske problemer, der kan opstå i byggeprocessen, og hvordan man undgår dem. Derfor kan vi mindske risikoen for fejl og uforudsete ekstraomkostninger.

Byggestyring

I projektets indledende fase strukturerer vi byggeprocessen ved først og fremmest at udarbejde en tidsplan tilpasset dine ønsker. Vi lægger i samme ombæring en detaljeret plan for de forskellige entreprenørers arbejde med projektet, så der sikres størst mulig effektivitet i byggeprocessen.

Når byggeriet er i gang, har vi løbende dialog med de involverede entreprenører. Vi sørger for, at tidsplanen overholdes og styrer økonomien, så projektet ikke sprænger budgettet.

Tilsyn

For at sikre dig et byggeri af høj kvalitet kan vi også føre løbende tilsyn med de enkelte byggeopgaver. Vi sørger for, at byggeriet lever op til projektbeskrivelsen og de gældende standarder.

På den måde sikres du, at fejl i byggeriet bliver rettet i tide og ikke eskalerer. Samtidig mindskes risikoen for skjulte fejl, der kan give alvorlige konsekvenser i bygningens senere levetid.