Ventilation 2017-09-21T22:31:52+00:00

Ventilation

Myndighederne stiller stadig større krav til energieffektivitet og komfort, hvilket betyder, at ventilation er nødvendig i byggeprojekter. Korrekt udført ventilation kan betyde en markant forbedring i indeklimaet og samtidig nedsætte bygningens samlede energiforbrug. Et tilpas luftskifte i bygningen nedsætter samtidig risikoen for skimmelsvamp og fugtproblemer.

Vi projekterer ventilation i både nye og eksisterende bebyggelser. Vores mangeårige erfaring med at bruge de mest avancerede indeklimasimuleringer gør os i stand til at lave præcise forudsigelser af temperaturforløbet i et lokale. Derudfra kan vi lave en gennemtænkt løsning, der skaber de bedst mulige forudsætninger for et godt arbejds- eller hjemmemiljø.